Activiteiten

Activiteitencommissie

We zijn niet enkel muzikant of muziekliefhebber maar ook lid van een vereniging. Een aandachtsgebied van de activiteitencommissie is dan ook het stimuleren van een goede sfeer in de vereniging door het organiseren van recreatieve activiteiten voor de leden met als doel het versterken van de binding met c.q. tussen de leden. We doen dit door buiten de muzikale activiteiten om evenementen en acties te organiseren waarbij de leden met elkaar ongebonden en in ontspannen sfeer samenkomen. De commissie heeft een goed luisterend oor. De activiteiten worden zo veel mogelijk afgestemd op de wensen en signalen van de leden. Daarnaast ziet de activiteitencommissie het als haar taak om ondersteuning te verlenen bij de organisatie van activiteiten die door andere commissies of in samenwerking met andere verenigingen worden georganiseerd. Denk hierbij aan ondersteuning bij concerten. Voorbeelden van leuke activiteiten: jaarlijkse Ceciliafeest; BBQ als afsluiting van het seizoen; 1 mei viering, buitenland avonturen zoals een geweldige reis naar Praag in 2010 en naar Luxemburg in 2015.

Aanschaf en onderhoud van instrumenten zijn een van de grootste kostenposten van de vereniging.
Om beschikbaarheid van instrumenten voor leden te kunnen waarborgen moeten er voldoende financiële zijn middelen zijn. Een belangrijke nevenactiviteit voor leden is daarom het organiseren van activiteiten die geld opleveren. Binnen de vereniging gebeurt dit bijvoorbeeld door assistentie te verlenen bij evenementen, maandelijkse oud papier acties, de jaarlijkse diensten op de schaatsbaan en de twee jaarlijkse potgrond actie. De activiteitencommissies coördineert enkele van deze acties en kijkt voortdurend uit naar nieuwe mogelijkheden.

Ter versterking van de activiteitencommissie zijn wij altijd op zoek naar enthousiaste leden of buitenstaanders die de vereniging een warm hart toedragen en in teamverband willen bijdragen aan het organiseren van activiteiten. Wie interesse heeft kan contact opnemen met Rik Janssen op 06 39 77 14 85.

De leden van de activiteitencommissie zijn: Rik Janssen, Jan van Bracht, Marloes Cuijpers, Geerd van Ochten, Bert Lenders

De leden van de reiscommissie zijn: André Flos (voorzitter), Petra Schaeffers, Pieter Kwaspen, Maria Clarke, Peter Weijs, Rik Janssen